Informatie over vaccinatie in de sector voor personen met een handicap

Vlaanderen is gestart met de eerste fase van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19, in eerste instantie in de woonzorgcentra. Voor de sector voor personen met een handicap zal de Interministeriële Conferentie (IMC), na advies van de Taskforce vaccinatie, nog een aantal zaken verduidelijken, zoals de timing en de specificering van welke groepen van personen wanneer in aanmerking komen. Rekening houdende met die beslissingen zal het VAPH stappen zetten naar de verdere praktische uitwerking.

Het VAPH geeft u een stand van zaken van wat momenteel geweten is over:

  • wie wanneer kan gevaccineerd worden in de sector voor personen met een handicap;
  • hoe het VAPH en de collectieve voorzieningen zich voorbereiden op de vaccinatie;
  • waar u informatie vindt over het vaccin.

U leest er meer over in de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -voorzieningen en aan budgethouders PAB en PVB van 14 januari 2021.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten