Inschalingsoefening in de internaten van het buitengewoon onderwijs

Deze inschalingsoefening kadert in de volgende passage van de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018: 'Ik maak een plan op voor de volgende schooljaren waarin ik specifiek aandacht heb voor de verhouding tussen IPO en medisch pedagogisch instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO) voor de doelgroep jongeren met een welzijnsprofiel. De overheid wil hiermee zicht krijgen op het profiel en de ondersteuningsnoden van alle betrokken internen. De betrokken partijen bij deze inschalingsoefening zijn het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De inschalingsoefening zal eerstdaags aanvatten. De resultaten van de inschalingsoefening zullen voor het einde van het schooljaar op transparante wijze gecommuniceerd worden.'