Interactieve webtool brengt uw wensen en behoeftes in kaart

Op 5 april stelden het VAPH en Odisee samen met een hele reeks partners de nieuwe ondersteuningstool vraagverheldering voor mensen met een handicap of een vermoeden van handicap voor. Op basis van tal van vragen over uw dagelijkse leven, kunt u dankzij de tool de weg naar de juiste ondersteuning vinden en uw leven in eigen handen nemen.

Bent u tevreden met uw woonsituatie? Hoe wilt u uw vrije tijd invullen? Welke kosten hebt u? Kunt u hulp vragen aan anderen als u die nodig hebt? Om de juiste ondersteuning te kunnen krijgen, is het van essentieel belang om goed na te denken over de kwaliteit van leven waar u naar streeft, uw prioriteiten en mogelijkheden, en de ondersteuning die u nodig zult hebben.

Niet iedereen kan dat alleen. Gespecialiseerde diensten bieden begeleiding aan, maar misschien vindt u die stap nog te groot of hebt u nood aan handvaten om zelfstandig na te denken over uw leven. Dan kunt u nu gebruikmaken van een interactieve webtool.

Allerhande vragenlijsten

Hogeschool Odisee ontwikkelde de online tool in opdracht van het VAPH. De webtool bestaat uit verschillende thema’s, zoals wonen, werken, vrije tijd, communicatie en hulpmiddelen, waarover u vragen kunt beantwoorden. Sophie Ampe van Odisee stond mee aan de wieg van het project: “De tool is ontwikkeld voor personen met een handicap of een vermoeden van handicap: mensen met een autismespectrumstoornis, een licht verstandelijke handicap, een motorische handicap, slechthorenden en slechtzienden ... Om de tool te kunnen gebruiken, moet je tot op een bepaald niveau zelfstandig vragen kunnen beantwoorden. Maar je kunt natuurlijk wel de hulp van een familielid, kennis of andere ondersteuner inroepen.”

Niet alle vragenlijsten hoeven ingevuld te worden, en u kunt kiezen om bepaalde antwoorden als privé aan te duiden. “Iedereen heeft andere problemen, noden en wensen. Je kunt dus voor jezelf uitmaken welke thema’s je doorloopt en welke niet”, legt Sophie Ampe uit.

Gepaste ondersteuning

Zijn de vragen beantwoord, dan verschijnt er een verslag met tips en instructies, bijvoorbeeld een weblink naar organisaties die specifieke vrijetijdsbestedingen aanbieden. “Het verslag biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van je leven: wat gaat er goed, wat wil je nog veranderen en welke ondersteuning wil je daar eventueel bij krijgen”, zegt Natalie Vanvalckenborgh van het VAPH. “Met die info kun je op zoek gaan naar gepaste ondersteuning en eventueel overwegen een persoonsvolgend budget aan te vragen.”

Sophie Ampe: “De tool hoeft niet noodzakelijk tot een aanvraag bij het VAPH te leiden. Naast reguliere en specifieke hulpverlening kunnen personen met een handicap of vermoeden van handicap immers ook terecht bij kennissen, een buurvrouw of een vriend. We hopen vooral dat de tool mensen stimuleert om hun eigen leven in handen te nemen.”

Alsmaar beter

De interactieve webtool is het resultaat van een samenwerking tussen een waaier van partners: het VAPH, hogeschool Odisee, Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) vzw, de diensten ondersteuningsplan (DOP’s), de diensten maatschappelijk werk (DMW’s) van de ziekenfondsen, de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), de Vereniging Personen met een Handicap (VFG), Participate! en Rondpunt vzw. Sophie Ampe: “Het is dankzij die partners en hun ervaring en expertise dat de ondersteuningstool tot stand is gekomen. Zij gaven niet alleen inhoudelijke, maar ook vormelijke tips, zodat mensen uit onze verschillende doelgroepen de tool efficiënt kunnen gebruiken.”

“We hopen dat begeleidende diensten als diensten ondersteuningsplan, diensten maatschappelijk werk, OCMW’s en centra algemeen welzijnswerk (CAW’s) de tool zullen promoten en eventueel ondersteuning bieden bij het gebruik ervan. De verschillende partners zullen een tot twee keer per jaar samenkomen om de tool te evalueren en te verbeteren”, besluit Natalie Vanvalckenborgh.

Wat vinden de gebruikers van de tool?

De interactieve tool werd uitgetest door een diverse groep van mensen met een handicap en hun ondersteuners. Dat kon bij Odisee of thuis aan hun eigen computer. Wat vonden zij van de ondersteuningstool?

“De tool bevat heel wat thema’s en vragen die voor mijn handicap niet relevant zijn. Gelukkig kon ik gemakkelijk doorklikken naar de onderwerpen die ik zelf interessant vind. En wat voor mij overbodig is, kan voor een ander natuurlijk wel interessant zijn.”  

“Dankzij de voortgangsbalk kon ik zien hoeveel vragen ik al had opgelost en hoeveel ik er nog te gaan had.”

“De website is op een aangename, rustige en overzichtelijke manier vormgegeven.”

“Het is een sobere website, niet volgepropt met informatie en foto’s. Daardoor is het de ideale plaats om je hart te luchten.”

“Het verslag met de tips en instructies vormt een enorme meerwaarde. Ik zou het vast en zeker gebruiken om op zoek te gaan naar de juiste, al dan niet professionele hulp.”

"Ik heb de tool uitgetest voor mijn dochter. Wij zijn nog niet bezig met de aanvraag van een persoonsvolgend budget, al vind ik professionele ondersteuning wel heel belangrijk. Hoewel een website persoonlijk contact niet mag vervangen, vond ik het interessant om stil te staan bij de verschillende aspecten van het leven van iemand met een handicap. De tool heeft mij gestimuleerd om samen met mijn dochter verder op zoek te gaan naar ondersteuning.”

Verken de tool op www.mijnondersteuningsplan.be.

Lees meer over vraagverheldering