Intervisies ZZI

Om hun certificaat te behouden, moeten inschalers voordat hun certificaat vervalt, deelnemen aan een intervisie, georganiseerd door het VAPH. De intervisie heeft als doel om alle inschalers (opnieuw) op één lijn te krijgen wat betreft de interpretatie van de items en B- en P-waarden. Elk jaar worden twee intervisiereeksen georganiseerd: één in het voorjaar en één in het najaar. In de eerste helft van 2021 zullen dus opnieuw intervisies georganiseerd worden

Tijdens de intervisie wordt gewerkt met casusmateriaal en is er ruimte voor het bespreken van vragen. Die vragen moeten op voorhand bezorgd worden aan het VAPH via de daartoe voorziene google form. De google form wordt na uw inschrijving verstuurd.

De intervisies vinden plaats op verschillende datums en locaties. Opgelet: in Leuven werd de intervisie van 9/11/2020 vervangen door de intervisie op 27/11/2020. U vindt het programma en het inschrijvingsformulier op:

Voor elke intervisie werden voldoende grote lokalen geboekt zodat de nodige afstand tussen de deelnemers bewaard kan worden. Als de richtlijnen veranderen, bekijken we of er aanpassingen nodig zijn (lager aantal deelnemers of digitaal alternatief). Een intervisiemoment vindt pas plaats van zodra er vier deelnemers zijn.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen