Kan ik als budgethouder een familielid rechtstreeks als assistent of begeleider tewerkstellen met mijn budget?

Als houder van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget kunt u een familielid rechtstreeks tewerkstellen als persoonlijk assistent (PAB) of individueel begeleider (PVB).

Wanneer u als budgethouder een familielid dat tot de tweede graad verwant is, in dienst neemt, dan doet u dat via een takenovereenkomst.

Let op: U kunt geen overeenkomst sluiten met een minderjarige die bloed- of aanverwant is tot de tweede graad of die deel uitmaakt van uw gezin. Daarover leest u meer in het artikel Een jobstudent in dienst nemen met uw persoonlijk budget.

Waarom een takenovereenkomst en geen arbeidsovereenkomst?

Bij een arbeidsovereenkomst gaat men uit van een gezagsrelatie tussen de werkgever en de werknemer, en bij familie kan er geen sprake zijn van een gezagsrelatie.

Daarom kan er geen arbeidsovereenkomst gesloten worden, maar moet er een takenovereenkomst gesloten worden, zodat de arbeidswetgeving gevolgd kan worden.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Ook bij tewerkstelling via een takenovereenkomst moet de verplichte RSZ-bijdrage betaald worden. U moet ook voldoen aan uw fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen als werkgever. 

Volgens de regelgeving moeten de bepalingen gevolgd worden van paritair comité 319.01 met betrekking tot het minimumloon en de verplaatsingen. 

Om aan alle verplichtingen als werkgever te voldoen, doen veel budgethouders een beroep op een sociaal secretariaat.

Een takenovereenkomst is dus geen arbeidsovereenkomst, maar als budgethouder betaalt u wel RSZ-bijdragen. Ook de persoonlijk assistent of individueel begeleider betaalt belastingen en bouwt een pensioen op, net zoals bij een arbeidsovereenkomst.

Denk eraan: U hebt in alle gevallen een schriftelijk contract nodig. Dat geeft zowel voor uzelf als voor degene waarmee u een overeenkomst sluit duidelijkheid en zekerheid over de gemaakte afspraken.

Lees meer over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget

Lees meer over de besteding van het persoonsvolgend budget