Kan ik nu al weten wanneer ik een persoonsvolgend budget krijg?

Er wordt gezegd dat de datum van een aanvraag mee bepaalt wanneer ik een persoonsvolgend budget zal krijgen. Maar ik krijg geen informatie over wat dat voor mij betekent, welk nummer ik heb in mijn prioriteitencategorie.

De datum van aanvraag bepaalt mee wanneer u uw persoonsvolgend budget krijgt, maar er zijn ook nog heel wat andere factoren die meespelen. Dat maakt het erg moeilijk om aan te geven op welke plaats u precies staat en hoe lang u nog zult moeten wachten.

Er zijn drie elementen die bepalen wanneer u uw persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld kunt krijgen: de prioriteit die aan uw vraag wordt gegeven, de tijd die u al gewacht hebt en de middelen die het VAPH beschikbaar heeft om budgetten ter beschikking te stellen.

 • De prioriteit van uw vraag:
  • Sommige vragen krijgen absolute voorrang. Bijvoorbeeld vragen van personen in een noodsituatie, vragen van personen met een uiterst snel evoluerende aandoening of bij maatschappelijke noodzaak.
  • Alle andere vragen worden door een speciale commissie (de regionale prioriteitencommissie) beoordeeld en ondergebracht in een van drie prioriteitengroepen. Bij het bepalen van de prioriteit speelt de dringendheid van de vraag een doorslaggevende rol. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de mate waarin uw netwerk vandaag of in het verleden zelf al heel wat ondersteuning opnam.
 • De tijd die u al gewacht hebt op ondersteuning:
  • Binnen elk van de drie prioriteitengroepen wordt elke vraag geordend volgens de datum waarop de vraag werd gesteld.
 • De middelen die het VAPH beschikbaar heeft om budgetten ter beschikking te stellen:
  • Het VAPH krijgt van de Vlaamse Regering een bepaald budget dat het mag besteden aan zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Dat budget is erg groot, maar niet onbeperkt. Om iedereen een perspectief op een persoonsvolgend budget te geven, heeft de Vlaamse Regering beslist dat de beschikbare middelen verdeeld moeten worden over de drie prioriteitengroepen. In 2017 wordt volgende verdeling gebruikt:
   • 80 % van het geld dat beschikbaar is voor meerderjarige zorgvragers gaat naar persoonsvolgende budgetten in prioriteitengroep 1.
   • 5 % gaat naar persoonsvolgende budgetten in prioriteitengroep 2.
   • 15 % gaat naar persoonsvolgende budgetten in prioriteitengroep 3.

Het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering en het nieuwe systeem van prioritering is nog niet zo lang geleden gestart. De omschakeling van alle gebruikers en alle wachtenden is nog niet helemaal afgerond.

Bovendien is op dit ogenblik nog niet duidelijk voor het VAPH aan hoeveel mensen er absolute prioriteit zal moeten gegeven worden en dus hoeveel geld daarvoor nodig zal zijn. Hoe meer mensen absolute voorrang vragen en krijgen, hoe minder middelen er overblijven om ook budgetten aan de andere personen ter beschikking te stellen.

Het VAPH zal daarom heel zorgvuldig de evolutie opvolgen en elk jaar aan de minister en het Vlaams Parlement cijfers voorleggen zodat bepaald kan worden of de beschikbare middelen voldoende zijn of hoeveel bijkomende middelen er nog nodig zijn.

Bij een omvattende verandering als persoonsvolgende financiering gaan soms foute stellingen een eigen leven leiden. Een overzicht van de meest gestelde vragen én hun concrete antwoorden, vindt u in de fact check transitie persoonsvolgende financiering.