Klopt dit? Ik kan mijn partner niet als assistent tewerkstellen, omdat hij daarvoor een aangepast diploma nodig heeft.

Bij een omvattende verandering als persoonsvolgende financiering gaan soms foute stellingen een eigen leven leiden. Een overzicht van de meest gestelde vragen én hun concrete antwoorden, vindt u in de fact check transitie persoonsvolgende financiering.

Dat klopt gedeeltelijk. U kunt een overeenkomst sluiten met personen die u ondersteuning bieden, ook met uw partner. Voor bepaalde aspecten van uw ondersteuning is geen diploma nodig.

Sommige handelingen mag uw ondersteuner echter enkel uitvoeren als hij daarvoor een bepaald diploma heeft. Om te garanderen dat zorghandelingen die een bijzondere expertise en vaardigheid vereisen ook werkelijk uitgevoerd worden door personen die daartoe over de juiste kwalificaties beschikken, werd zowel op federaal als op Vlaams niveau een wettelijke regeling uitgewerkt. Op Vlaams niveau is er het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening. In het kader van het persoonlijke-assistentiebudget zijn persoonlijke assistenten vrijgesteld van de toepassing van dat decreet. Er is een gelijkaardige uitzondering getroffen voor gelijkaardige ondersteuning die wordt geboden door een individuele begeleider (assistent) die in het kader van het persoonsvolgend budget wordt geboden.

In elk geval moet u de arbeidswetgeving volgen en de personen die u zorg geven correct vergoeden.  Een overeenkomst met een familielid tot de tweede graad kan. Dan is het geen arbeidsovereenkomst, maar een takenovereenkomst (via het sociaal secretariaat).

Denk eraan: u hebt in alle gevallen een schriftelijk contract nodig. Dat geeft uzelf en degene(n) met wie u een overeenkomst sluit duidelijkheid en zekerheid dat de gemaakte afspraken correct worden nageleefd en vergoed.  Zo moet u voldoen aan uw fiscale en sociaal-rechtelijke verplichtingen als werkgever. Die omvatten onder meer bepalingen over het minimumloon en de verplaatsingen (paritair subcomité 319.01).

Lees alle nieuwsberichten