"Klopt dit? Vroeger had ik recht op verlof, nu kan spontaan afwezig zijn niet meer."

Bij een omvattende verandering als persoonsvolgende financiering gaan soms foute stellingen een eigen leven leiden. Een overzicht van de meest gestelde vragen én hun concrete antwoorden, vindt u in de fact check transitie persoonsvolgende financiering.

Gedeeltelijk waar. U kunt nog altijd zelf bepalen wanneer u wel en wanneer u niet verblijft in de voorziening. Om praktisch-organisatorische redenen is het wel aangewezen dat in de mate van het mogelijke vooraf te melden aan uw zorgaanbieder. Ter vergelijking: u verwittigt uw werkgever of de crèche ook op voorhand wanneer u er niet zult zijn; maar een onverwachte afwezigheid moet ook kunnen.

Dit is een typisch voorbeeld van wat u kunt onderhandelen met uw zorgaanbieder: dat u bijvoorbeeld x- aantal dagen wilt voorzien waarop u niet naar de vergunde zorgaanbieder komt. Omdat de zorgaanbieder zich moet kunnen voorzien dat het nodige personeel al dan niet aanwezig is, kan hij u wel vragen in de mate van het mogelijke vooraf te verwittigen.