Koning Boudewijnstichting richt Fonds voor Solidaire Zorg op

De Koning Boudewijnstichting richt een Fonds voor Solidaire Zorg op, ter ondersteuning van ziekenhuizen en residentiële zorgvoorzieningen, waaronder ook die voor mensen met een handicap. De verworven middelen worden ingezet voor projecten die de nazorg van de coronacrisis duurzaam aanpakken. 

Het VAPH steunt dit initiatief door er in deze fase mee bekendheid aan te geven. 

We citeren: “Alle instellingen in de zorg staan voor een enorme uitdaging in de COVID-19-crisis. De noden op korte termijn evolueren van dag tot dag. Maar ook als de crisis onder controle is, zullen ziekenhuizen en andere residentiële zorginstellingen nog grote inspanningen moeten doen om opnieuw hoogkwalitatieve zorg te kunnen aanbieden. De overheden in ons land doen enorme inspanningen om aan de materiële, logistieke en personele behoeften in de zorginstellingen te beantwoorden.

Maar de noden zijn groot en vele ondernemingen en particulieren willen ook hulp bieden. Het Fonds voor Solidaire Zorg kan hun giften ontvangen en zal met de verzamelde middelen zowel specifieke behoeften op korte termijn invullen, als op middellange termijn projecten financieren voor het verzekeren van duurzame zorg na de crisis. 70% van de middelen zal ter beschikking gesteld worden van ziekenhuizen, 30% van andere residentiële zorginstellingen (ouderensector, bijzondere jeugdzorg, personen met een beperking …).”

Lees alles over het fonds op de site van de KBS

Lees alle nieuwsberichten