Kortverblijf of respijtzorg in combinatie met het persoonsvolgend budget

Personen met een handicap met een persoonsvolgend budget kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op kortverblijf of respijtzorg. Kortverblijf of respijtzorg houdt in dat u jaarlijks maximum 60 nachten (en dagen) kortopvang kunt gebruiken bovenop uw persoonsvolgend budget.

U hoeft daar geen aanvraag voor in te dienen bij het VAPH. U kunt dus rechtstreeks contact opnemen met de vergunde zorgaanbieder van uw keuze om te vragen of hij u kortverblijf of respijtzorg kan bieden. De vergunde zorgaanbieder moet wel kunnen beschikken over een capaciteit aan middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp.

Wilt u meer weten over kortverblijf of de voorwaarden om gebruik te maken van die mogelijkheid? Lees meer op de webpagina Kortverblijf of respijtzorg.

Lees alle nieuwsberichten