Laatste week om beschrijvende objectivering van de ondersteuningsnood in te dienen

Zoals aangekondigd in infonota INF21/37 kunnen er sinds 1 mei geen nieuwe beschrijvende objectiveringen opgemaakt worden. Reeds gestarte beschrijvende objectiveringen moeten ten laatste op 31 mei ingediend worden. Daarna zal dat niet meer mogelijk zijn.

Lees infonota INF/21/37

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen