Loslaten van richtlijnen op basis van gedefinieerde situaties 0, 1, 2 en 3

Het Overlegcomité besliste op 17 september ’21 om over te gaan tot een gedifferentieerde aanpak van de epidemiologische situatie in België. Voor Vlaanderen betekent dat een maximale terugkeer naar het normale sociale, maatschappelijke, culturele … leven rekening houdend met de preventieve en beschermende maatregelen. In lijn met de beslissing van het Overlegcomité en met goedkeuring van de Vlaamse Taskforce COVID-19, kunnen de zorgaanbieders binnen de VAPH-sector maximaal terugkeren naar een normale werking. 

De preventieve en hygiënische maatregelen waaronder extra handhygiëne, mondmaskergebruik en ventilatie, samen met een verhoogde aandacht voor kwetsbare personen die niet gevaccineerd zijn, blijven belangrijk, net als de quarantaine- en isolatiemaatregelen in geval van een (vermoeden van een) besmetting. Voor de mondmaskerplicht blijven de richtlijnen gelden die in de mededeling van 6 september 2021 gecommuniceerd werden. 

We hebben met zijn allen gedurende meer dan anderhalf jaar ervaring opgedaan in het omgaan met de coronapandemie. We geven de zorgaanbieders nu in alle vertrouwen de verantwoordelijkheid om binnen de federaal vastgelegde richtlijnen en aanbevelingen, rekening houdend met de eigen situatie, de verdere aanpak vorm te geven. Dat betekent dat wat de richtlijnen betreft, we het onderscheid tussen de situaties 0, 1, 2 en 3 niet langer hanteren.

Lees de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 8 oktober 2021 - Loslaten van de richtlijnen

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten