Maatregelen COVID-19 voor budgethouders: budgetverhoging en einddatum

De maatregelen die de overheid vanaf maart 2020 nam ter bestrijding van COVID-19, hebben een belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een handicap wordt georganiseerd. Sinds 15 juni 2020 werden die maatregelen geleidelijk aan afgebouwd en werd meer en meer overgestapt naar een fase van ‘het nieuwe normaal’. De heropflakkering van het virus en de aangepaste maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam ter bestrijding ervan, hebben op hun beurt geleid tot een meer lokale aansturing zodat meer gericht kan ingespeeld worden op de plaatselijke situatie.

Wat al die maatregelen en de bijsturingen ervan precies betekenen voor uw zorg en ondersteuning, vindt u op de website van het VAPH: www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap.

Eerder nam de Vlaamse Regering een aantal begeleidende maatregelen om de financiële impact voor budgethouders te beperken. Deze maatregelen werden verder geconcretiseerd in ministeriële besluiten. 

Momenteel is er een bijkomend ministerieel besluit voorbereid dat nog goedgekeurd moet worden. Dit ministerieel besluit bepaalt zowel de verhoging van het percentage van de budgetoverschrijding als de datum tot wanneer er prestaties geleverd kunnen worden voor cashovereenkomsten afgesloten omwille van de coronacrisis.

U leest er alles over in de mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders van 30 september 2020.

Lees alle nieuwsberichten