Maatregelen COVID-19 voor budgethouders: budgetverhoging in Mijn VAPH

In de mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders van 30 september 2020 kon u lezen dat de financiële compensatie voor budgethouders die thuis extra ondersteuning organiseren tijdens de periode COVID-19, werd verhoogd naar maximaal 25,5 % van het jaarbudget.

Die verhoging was zichtbaar in het PAB- of PVB-overzicht van het e-loket mijnvaph.be.

Bijvoorbeeld: 

budgetlijn in mijnvaph.be

Het totaalbedrag van de budgetlijn is het jaarbudget inclusief de COVID-19-verhoging.

Omdat het budget alleen mag overschreden worden voor COVID-19-gerelateerde kosten (dat zijn kosten die voortvloeien uit COVID-19-overeenkomsten), is de COVID-19-verhoging in mijnvaph.be voortaan niet langer zichtbaar in dossiers die tot op vandaag geen COVID-19-overeenkomst hebben geregistreerd. In die dossiers wordt het gewone jaarbudget getoond, zonder de COVID-19-verhoging.

Hebt u een COVID-19-overeenkomst afgesloten voor extra ondersteuning in de thuissituatie, maar hebt u die nog niet geregistreerd? Ook dan kunt u nog gebruikmaken van de budgetverhoging. COVID-19-overeenkomsten voor extra ondersteuning in de thuissituatie worden ​nog steeds ​aanvaard voor zover die overeenkomsten binnen de periode van 14 maart tot en met 31 december 2020 vallen. 

​Elke overeenkomst die u sluit met een zorgaanbieder, moet u aan het VAPH meedelen. Dat doet u door de overeenkomst te registreren bij het VAPH. Registreer uw extra overeenkomst en vermeld daarbij dat het een overeenkomst is die u sloot in het kader van COVID-19. U kunt dat noteren bij de taakomschrijving.  Na goedkeuring van de overeenkomst, zal  de budgetverhoging COVID-19 toegevoegd worden aan uw budgetlijn. Kosten die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten kunnen, zoals altijd, volgens de gewone procedure worden ingediend tot en met 1 maart 2021.

Lees meer over de extra maatregelen om de zorg en ondersteuning tijdens de coronaperiode verder te kunnen zetten

Lees alle nieuwsberichten