Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Het VAPH neemt maatregelen naar aanleiding van het coronavirus.

Contact met het VAPH

Wilt u contact opnemen met het VAPH? 

  • Bel bij voorkeur naar de VAPH-lijn: 02 249 30 00
  • Of stel uw vraag via het vragenformulier.

De kantoren van het VAPH blijven voorlopig open.

Documenten bezorgen aan het VAPH

Wilt u documenten aan het VAPH bezorgen, zoals facturen voor hulpmiddelen of aanpassingen en kostenstaten voor uw persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget? Doe dat zoveel mogelijk digitaal, via het e-loket mijnvaph.be.

Digitale documenten kunnen makkelijker afgehandeld worden, terwijl de verwerking van documenten die u per post opstuurt, mogelijk vertraging kan oplopen.

Naar Mijn VAPH

Infosessies geannuleerd

De infosessies over correctiefase 2 die de bijstandsorganisaties, de diensten ondersteuningsplan en de gebruikersverenigingen organiseren, zijn opgeschort. Meer daarover leest u op de website van de Vereniging voor Personen met een Handicap.

We houden u op de hoogte van eventuele nieuwe maatregelen. Op dit ogenblik bereidt het VAPH in samenwerking met de sector nog nieuwe richtlijnen voor. Neem regelmatig een kijkje op www.vaph.be.

Op de Belgische website www.info-coronavirus.be vindt u algemene informatie over het coronavirus. U vindt er ook een antwoord op de meest gestelde vragen.

U kunt ook contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. De FOD is bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur van maandag tot en met vrijdag, en van 10.00 tot 18.00 uur op zaterdag en zondag. U kunt ook mailen naar: info-coronavirus@health.fgov.be.

Lees alle nieuwsberichten