Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus: info voor dove en slechthorende gebarentaligen

Naar aanleiding van het coronavirus worden maatregelen genomen om ook dove en slechthorende gebarentaligen optimaal te kunnen informeren en ondersteunen bij communicatie. Zo zijn de openingsuren van de afstandstolkendienst uitgebreid. Er zijn ook informatieve filmpjes in Vlaamse Gebarentaal.

Doof Vlaanderen en het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB) hebben een akkoord met het Nationaal Crisiscentrum om het probleem van de bereikbaarheid van huisartsen en van de infolijn Coronavirus voor dove en slechthorende gebarentaligen op te lossen. De federale overheid voorziet een extra budget om de openingsuren van de afstandstolkendienst tijdelijk uit te breiden.

Het CAB biedt informatie aan over hoe u de afstandstolkendienst kunt  gebruiken en welke uitzonderlijke maatregelen er werden genomen voor het inzetten van live tolken en het gebruik van afstandstolken.

Ga naar de website van het CAB

Op de website www.info-coronavirus.be biedt de  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu informatie over het coronavirus ook in gebarentaal aan.

Bekijk de filmpjes op de federale website over het coronavirus

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 16 maart 2020. Het werd bijgewerkt op 10 april 2020.

Lees meer over maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten