Mededeling aan gebruikers van persoonsvolgende middelen voor dringende noden: persoonsvolgende middelen voor minderjarigen besteden als persoonlijke-assistentiebudget

De intersectorale toegangspoort (ITP, een dienst van de jeugdhulp binnen Opgroeien, een agentschap van de Vlaamse overheid) kan aan een aantal kinderen en jongeren met een handicap persoonsvolgende middelen voor dringende noden toekennen.

Die middelen kunnen gebruikt worden voor ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC) of een vergunde zorgaanbieder (VZA). Ze kunnen ook gebruikt worden voor ondersteuning door een persoonlijke assistent. Ook een combinatie is mogelijk.

Kinderen en jongeren met een handicap die opgevolgd worden door de jeugdrechtbank of een gemandateerde voorziening, kunnen die middelen niet gebruiken voor ondersteuning door een persoonlijke assistent.

Lees de mededeling aan gebruikers van persoonsvolgende middelen voor dringende noden - 30 juni 2020

Lees alle mededelingen