Mededeling aan PAB-budgethouders: indexering persoonlijke-assistentiebudget

Het persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen werd op 1 januari 2020 aangepast aan de index. Daardoor verhoogt uw jaarlijks budget en blijft uw koopkracht gelijk.

In 2020 schommelt het persoonlijke-assistentiebudget tussen 10.264,43 en 47.900,66 euro.

Er zijn vijf budgetcategorieën. Binnen een budgetcategorie is nog differentiatie mogelijk. Zo kunnen de basisbedragen per budgetcategorie verhoogd of verlaagd worden met een ‘budgetschijf’, afhankelijk van verzwarende of verlichtende factoren.

Lees de mededeling aan PAB-budgethouders

Lees alle mededelingen aan PAB- en PVB-budgethouders