Mededeling aan PAB-budgethouders: uw persoonlijke-assistentiebudget is geïndexeerd

Het persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen werd op 1 januari 2019 aangepast aan de index. Daardoor verhoogt uw jaarlijks budget en blijft uw koopkracht gelijk. 

In 2019 schommelt het persoonlijke-assistentiebudget tussen  10.192,32 en 47.564,15 euro. 

Ga naar de tabel met een overzicht van de geïndexeerde bedragen

Lees de mededelingen aan PAB-budgethouders