Mededeling aan PAB-budgethouders: wijze van uitbetaling VIA 4-middelen aangepast

Stelt u als budgethouder van een persoonlijke-assistentiebudget een persoonlijke assistent te werk via een arbeidsovereenkomst/takenovereenkomst (sociaal secretariaat)? Dan hebt u recht op extra middelen om het minimumloon van uw persoonlijke assistent te kunnen garanderen (VIA 4-middelen).

Dit jaar wordt de wijze van uitbetaling van de VIA 4-middelen aangepast.

Wat wijzigt er?

U ontvangt niet langer een voorschot en/of afrekening.

Kosten die u registreert boven het jaarbudget en die recht geven op VIA 4-middelen worden onmiddellijk uitbetaald.

Wat als u uw jaarbudget nu al overschreden hebt? Als u uw jaarbudget nu al overschreden hebt, dan zal u eind oktober een betaling ontvangen voor de reeds ingediende kosten die recht geven op VIA 4-middelen.

Hoe geef ik als PAB-budgethouder kosten in?

Belangrijk is dat u uw kosten in het kader van uw persoonlijke assistentie blijft indienen bij het VAPH, zodat uw werkkapitaal wordt aangevuld.

U kunt maximum 7 % van uw jaarbudget aan VIA 4-middelen ontvangen en gebruiken voor kosten in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget. Kosten boven het jaarbudget en de VIA 4-middelen moet u met eigen middelen bijpassen op uw PAB-rekening.

U kiest zelf wanneer en hoeveel kostenstaten u per jaar indient. Enkel bij de jaarovergang moet u het team Budgetbesteding vóór 1 maart van het nieuwe jaar een laatste kostenstaat bezorgen met de kosten die betrekking hebben op de laatste maand(en) van het voorbije budgetjaar.

U kunt op een eenvoudige manier uw PAB-kosten indienen via het e-loket mijnvaph.be. Dat maakt een snellere terugbetaling van de PAB-kosten mogelijk, en voorkomt een eventuele terugbetaling bij de afrekening. U krijgt dus exact waar u recht op hebt volgens uw ingave van PAB-kosten.

Wat met VIA 4-middelen als u overgaat naar PVB?

Als u recht had op VIA 4-middelen, dan worden die middelen mee verrekend in de omzetting naar een persoonsvolgend budget. De VIA 4-middelen zijn een onderdeel van uw PVB, er is geen aparte som meer bovenop uw jaarbudget.

U vindt de mededelingen aan de PAB-budgethouders ook bij documenten.

Lees de mededeling aan de PAB-budgethouders - 25 oktober 2019