Mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders: Eindejaarspremie voor persoonlijke assistenten en individuele begeleiders

In de VIA 5-akkoorden werd vastgelegd dat elke budgethouder die arbeidsovereenkomsten heeft met persoonlijke assistenten of individuele begeleiders, vanaf 2019 verplicht is om een eindejaarspremie te betalen aan die assistenten of begeleiders.

Onder voorbehoud van de beslissing van de Vlaamse Regering zal het VAPH een tegemoetkoming uitbetalen aan budgethouders om de eindejaarspremie te bekostigen.

Lees er meer over in de mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders