Mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders: Maatregelen COVID-19 definitief goedgekeurd op 30 april 2020 door de Vlaamse Regering

De maatregelen die de overheid neemt ter bestrijding van COVID-19, hebben een belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een handicap wordt georganiseerd. Zo kunnen sommige personen met een handicap niet meer naar een dagcentrum of verblijven ze permanent thuis, terwijl zij in normale omstandigheden in de week bijvoorbeeld in een voorziening verblijven. Personen die werken met eigen (persoonlijke) assistenten of (individuele) begeleiders, kunnen geconfronteerd worden met uitval van hun assistent of begeleider en kunnen dan op zoek moeten naar vervanging.

De Vlaamse Regering heeft een aantal begeleidende maatregelen om de financiële impact voor budgethouders te beperken definitief goedgekeurd op 30 april 2020.

U leest er meer over in het document Mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders: Maatregelen COVID-19 definitief goedgekeurd op 30 april 2020 door de Vlaamse Regering en op de pagina Begeleidende COVID-19-maatregelen voor PVB- en PAB-budgethouders.

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten