Mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders: Maatregelen COVID-19 onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering

De maatregelen die de overheid neemt ter bestrijding van COVID-19, hebben een belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een handicap wordt georganiseerd. Zo kunnen sommige personen met een handicap niet meer naar een dagcentrum of verblijven ze permanent thuis, terwijl zij in normale omstandigheden in de week bijvoorbeeld in een voorziening verblijven. Personen die werken met eigen (persoonlijke) assistenten of (individuele) begeleiders, kunnen geconfronteerd worden met uitval van hun assistent of begeleider en kunnen dan op zoek moeten naar vervanging.

De Vlaamse Regering neemt, via een besluit dat regelgevend verankerd wordt, een aantal begeleidende maatregelen om de financiële impact voor budgethouders te beperken.

U leest er meer over in het document Mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders: Maatregelen COVID-19 onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten