Meer budgetten voor personen met de dringendste vragen

In het begin van de zomer maakten minister Beke en de Vlaamse Regering extra middelen vrij om voor personen met een handicap in prioriteitengroep 1 hun gevraagde budget snel ter beschikking te stellen.

Het VAPH heeft daar onmiddellijk werk van gemaakt. We geven een stand van zaken: 

  • Ongeveer 1400 personen uit prioriteitengroep 1 ontvingen in juli en augustus hun persoonsvolgend budget. Dat zijn alle personen met een prioriteringsdatum tot en met 31.12.2019 die de toeleidingsprocedure volledig doorlopen hebben.
  • In de komende weken worden de budgetten ter beschikking gesteld van personen met een prioriteringsdatum in 2020, die bovendien hun aanvraagprocedure volledig en correct doorlopen hebben. Het gaat om zo’n kleine 500 meerderjarigen.
  • Na enkele maanden zal opnieuw worden bekeken of meer mensen met een aanvraagdatum in 2020 hun procedure volledig doorlopen hebben, en zullen ook zij hun budget ontvangen. 

En prioriteitengroepen 2 en 3? 

Dit najaar komt er alvast een uitgebreide bevraging van maar liefst 2400 mensen die nu in prioriteitengroep 3 wachten. We werken daarvoor samen in een ruim overleg met het werkveld en alle belanghebbenden. De medewerking van de bevraagden is enorm belangrijk: uit hun antwoorden zullen we voorstellen distilleren aan de Vlaamse Regering. Die voorstellen moeten toelaten om mogelijk al op kortere termijn perspectief op (meer) ondersteuning te bieden.

Of er mogelijkheden zijn voor vragen in prioriteitengroep 2, en wat die mogelijkheden zijn, wordt onderzocht. 

Lees alle nieuwsberichten