Meer kinderen, jongeren én hun gezinnen sneller bereiken door een nieuwe, sterker geïntegreerde aanpak

Vroeg én nabij het verschil maken voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen is de ambitie van minister van Welzijn en Gezin Beke. Vroeg in de betekenis van ‘al van voor de geboorte’, maar ook in de betekenis van tijdig, en dus vooraleer situaties escaleren. Nabij, in de betekenis van fysiek dichtbij, in je vertrouwde omgeving, maar ook in de betekenis van laagdrempelig, warm en persoonlijk.

De vele uitdagingen van de minister die betrekking hebben op het beleid rond minderjarigen, worden nu gebundeld in een integraal plan van aanpak. 

Samen met het VAPH, Opgroeien, Agentschap Zorg en Gezondheid en Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil de minister werk maken van dat nieuw plan.

Als VAPH zetten we daar mee onze schouders onder, om de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap vroeger en dichter bij het gezin te kunnen inzetten. Deze nieuwe, geïntegreerde aanpak sluit voor ons ook aan bij het Perspectiefplan 2020, het beleidsplan voor personen met een handicap. Gewoon als het kan, specifiek waar het nodig is. 

We kijken mee waar we de brug kunnen slaan tussen alle sectoren en de sector voor personen met een handicap. Vanuit het VAPH staan we achter de samenwerking met de andere entiteiten en beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid: ‘gewoon als het kan’ is immers een opdracht van iedereen. De gedeelde verantwoordelijkheid voor kinderen en jongeren met een handicap draagt verder bij tot meer keuzevrijheid en meer inclusie voor die kinderen en jongeren en hun context.

Lees meer op Weliswaar en Sociaal Net

Lees alle nieuwsberichten