Met uw persoonlijk budget vervoerskosten van vrijwilligers betalen

Als u over een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) beschikt, kunt u daarmee vrijwilligers vergoeden. Daarvoor sluit u een overeenkomst met een erkende vrijwilligersorganisatie. 

Als u uw vrijwilliger een forfaitaire vergoeding betaalt, dan kunt u daarbovenop ook vervoerskosten terugbetalen.

  • De terugbetaling van vervoerskosten is standaard beperkt tot maximaal 2000 km per jaar per vrijwilliger.
  • Voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben, geldt dat plafond niet meer sinds 21 april 2019. Voor hen is er geen beperking meer op de cumul van kostenvergoeding en kilometervergoeding. Zij kunnen vanaf nu al hun trajecten in het kader van hun vrijwilligerswerk volledig terugbetaald krijgen. Voor het VAPH verandert die wijziging niets aan de wijze waarop wij de kosten voor de vrijwilligers aanvaarden.

Wat is het verschil tussen reiskosten en vervoerskosten? 

Reiskosten: de kosten voor de verplaatsing naar uw eindbestemming. Bijvoorbeeld: u reist van bij u thuis naar Madrid. 

Vervoerskosten: de kosten voor verplaatsingen ter plaatse, bijvoorbeeld als u in Madrid bent.

Hoe kunnen vervoerskosten geregistreerd worden?

Vervoerskosten voor verplaatsingen tijdens het vrijwilligerswerk kunnen ingebracht worden als directe kosten. Reiskosten voor de verplaatsing naar een reisbestemming worden als indirecte kosten beschouwd.

Directe kosten kunnen betaald worden met het persoonsvolgend budget (PVB) of het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Indirecte kosten kunnen enkel betaald worden via het vrij besteedbaar deel (PVB) of via de indirecte kosten (PAB).

De kosten voor begeleiding (oppas van een vrijwilliger, vervoer) kunnen altijd geregistreerd worden onder een overeenkomst. De kosten die niet-zorggebonden zijn, zoals hotelkosten, inkomtickets, reiskosten en horecatickets, kunnen enkel betaald worden via de indirecte kosten (PAB) of via het vrij besteedbaar deel (PVB).

De vrijwilligersorganisatie splitst de factuur of kostennota op in kosten voor begeleiding en vervoer (met uitzondering van reiskosten) en andere reële kosten.

Enkel het deel begeleiding of vervoer (met uitzondering van reiskosten) kan betaald worden met het te verantwoorden deel van het persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget.

Lees meer over de besteding van een persoonsvolgend budget

Lees meer over de besteding van een persoonlijke-assistentiebudget