Mijn vergunde zorgaanbieder vraagt alle gebruikers om solidair te zijn en hun volledig persoonsvolgend budget in de voorziening in te zetten voor zorg en ondersteuning.

Bij een omvattende verandering als persoonsvolgende financiering gaan soms foute stellingen een eigen leven leiden. Een overzicht van de meest gestelde vragen én hun concrete antwoorden, vindt u in de fact check transitie persoonsvolgende financiering.

Gedeeltelijk waar. Uw zorgaanbieder kan zelf bepalen hoe hij zijn ondersteuning aanbiedt en wat zijn voorwaarden daarbij zijn. Voor mensen die in 2016 al ondersteuning hadden van de zorgaanbieder, werden de middelen van de zorgaanbieder over de gebruikers verdeeld. Daarom is het moeilijk voor uw vergunde zorgaanbieder om echt individueel af te bakenen wat uw aandeel is. Als er gevraagd wordt om solidair te zijn met de anderen, dan kan dat te maken hebben met het feit dat wanneer vele gebruikers tegelijkertijd de vergunde zorgaanbieder zouden verlaten, hun ondersteuning veranderen of hun vrij besteedbaar bedrag opvragen, dat in bepaalde gevallen invloed zou kunnen hebben op de verderzetting van die ondersteuning voor alle gebruikers. Maar uw budget verplicht ‘afgeven’ kan niet gevraagd worden. Het is uw keuze of u op een dergelijke vraag wilt ingaan: het persoonsvolgend budget geeft u de mogelijkheid om zelf uw ondersteuning te bepalen.

Voelt u zich niet goed geplaatst om daarover in onderhandeling te gaan met uw zorgaanbieder, dan kunt u beroep doen op een bijstandsorganisatie. Voor wie in 2016 gebruik maakte van een voorziening en voor wie het volledige persoonsvolgend budget besteed wordt aan een voucher-overeenkomst, biedt het VAPH de mogelijkheid om eenmalig gratis bijstand te verkrijgen, ter waarde van 300 euro. Dat bedrag wordt door het VAPH rechtstreeks aan de bijstandsorganisatie vergoed en wordt dus niet aangerekend op het persoonsvolgend budget.

Hebt u het gevoel dat u onder druk wordt gezet, dan kunt u dat melden bij de gebruikersraad. Of u kunt de klachtenprocedure volgen: eerst intern, bij uw zorgaanbieder, of, als dat niet lukt, door de situatie te melden bij het VAPH. Bent u lid van een bijstandsorganisatie, dan kunt u zo’n situatie ook bij hen melden. Zij hebben als opdracht om de mistoestanden en klachten te verzamelen en aan het VAPH te melden.

Lees alle nieuwsberichten