"Mijn zorgaanbieder kan nog geen prijzen geven. Klopt dat?"

Bij een omvattende verandering als persoonsvolgende financiering gaan soms foute stellingen een eigen leven leiden. Een overzicht van de meest gestelde vragen én hun concrete antwoorden, vindt u in de fact check transitie persoonsvolgende financiering.

Niet waar. Voorzieningen, nu vergunde zorgaanbieders, moeten kunnen aangeven hoeveel personeel ze nodig hebben om uw vraag in te willigen en hoeveel dat dan kost. Ze moeten transparant communiceren over welke prijzen ze waarvoor kunnen en zullen aanrekenen (bijvoorbeeld via de website). Maar omdat de persoonsvolgende financiering een nieuw systeem is, zijn niet alle vergunde zorgaanbieders even goed voorbereid. Ze hebben niet allemaal een duidelijk prijzenbeleid. In principe wordt de vroegere kostprijs nu vertaald in uw budget en onderhandelt u over de ondersteuning die u wenst. De Vlaamse Regering heeft ervoor gekozen om de vergunde zorgaanbieders daarin hun autonomie te geven. Het VAPH legt dus geen prijzen op. Wel moeten vergunde zorgaanbieders functioneren als vzw’s of verenigingen met sociale doelstellingen en dus niet gericht zijn op winst. Verder moeten ze de richtlijnen van het kwaliteitshandboek volgen. Plotse, onverklaarbare en onredelijke prijsverhogingen kunnen dus niet en worden, als het zo is, best gemeld aan het VAPH.

Voor zorggebruikers die al gebruik maakten van de ondersteuning door de vergunde zorgaanbieder, is de ondersteuning die in 2016 geboden werd de basis die moet verdergezet worden. Voor nieuwe instromers is het ondersteuningsplan het vertrekpunt, op basis waarvan de vergunde zorgaanbieder kan aangeven hoeveel en welk personeel nodig is om het gevraagde te bieden.