Neem deel aan wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijke assistenten

De opleiding Orthopedagogie van de AP Hogeschool in Antwerpen doet onderzoek naar de taken, noden en verwachtingen van de persoonlijke assistent zonder familieband en de verwachtingen en noden van volwassenen met een verstandelijke beperking en hun netwerk ten aanzien van de persoonlijke assistent, in functie van participatie.

In het kader van dat onderzoek zijn de onderzoekers op zoek naar geïnteresseerde deelnemers.

Wie kan er deelnemen aan het onderzoek?

  • persoonlijke assistenten zonder familieband die werkzaam zijn bij volwassenen met een verstandelijke beperking 
  • personen met een verstandelijke beperking (gebruikers) die ondersteuning krijgen van (een) persoonlijke assistent(en)
  • personen uit het netwerk van gebruikers van ondersteuning die (een) persoonlijke assistent(en) in dienst hebben

Wat wordt er verwacht? 

Van de deelnemers aan het onderzoek wordt verwacht dat ze bereid zijn om deel te nemen aan een interview van ongeveer 1 uur of een groepsgesprek van ongeveer 2 uur. Dat interview of gesprek wordt op audiotape opgenomen. Tijdens het interview of groepsgesprek zal gevraagd worden naar hun taken, noden en verwachtingen in de ondersteuning die ze bieden als persoonlijke assistent of die ze krijgen als gebruiker of lid van het netwerk. Persoonlijke assistenten kunnen ook deelnemen aan een anonieme digitale vragenlijst.

Deelnemers ontvangen een Fnac-bon ter waarde van 20 euro.

Wanneer vindt het interview of het groepsgesprek plaats? 

De interviews worden afgenomen tijdens de maanden januari, februari en maart 2022, tijdens een persoonlijke afspraak met een van de onderzoekers bij u thuis, op een andere plek of online. Het groepsgesprek vindt plaats tijdens de maanden september, oktober of november 2022 in de AP Hogeschool.

Interesse?

U kunt tot 12 januari 2022 contact opnemen met de onderzoekers Greet Demesmaeker of Gwen Van Dingenen via mail naar greet.demesmaeker@ap.be of gwen.vandingenen@ap.be of telefonisch via het nummer 0494 18 05 39. Zij zullen u meer informatie bezorgen en een afspraak voorstellen.

Lees alle nieuwsberichten