Netwerkdag Grenswijs en Vlaggensysteem voor volwassenen op 1 april

De nieuwe site Grenswijs.be helpt organisaties een beleid rond integriteit en grensoverschrijdend gedrag uit te werken. Zo leert u als beleidsmaker agressie, pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag gepast aanpakken en voorkomen. Grenswijs.be helpt u objectief en neutraal reageren op incidenten. En met Grenswijs.be doet u een snelle scan van uw beleid. Zo ontdekt u waar uw organisatie beleidsmatig eerst op moet inzetten. Bovendien begeleidt de site stap voor stap in het opstellen van een eigen beleidsplan. 

Grenswijs.be bouwt verder op het invloedrijke Sensoa Vlaggensysteem. Daar is nu de volwassenen-versie van verschenen. Het Sensoa Vlaggensysteem geeft professionals die met volwassenen werken, een antwoord op de vraag: wat te doen met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag? Het zorgt ervoor dat u dit gedrag genuanceerd inschat, makkelijker praat over het thema en gepast reageert op seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Het Sensoa Vlaggensysteem voor volwassenen komt er op vraag van professionals. Het komt tegemoet aan de nood in zorgsectoren (zoals ouderenzorg of thuiszorg), zorg voor specifieke doelgroepen (zoals asielzoekers of mensen met verstandelijke beperking), maar ook andere sectoren. Het volgt en bouwt verder op het Sensoa Vlaggensysteem uit 2010, dat enkel focuste op het gedrag van kinderen en jongeren.

Voor de netwerkdag op 1 april zijn nog enkele plaatsen vrij. Als deelnemer krijgt u korting op het boek Sensoa Vlaggensysteem voor Volwassenen.

Lees meer over de netwerkdag

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen