Nieuw huursysteem voor hulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen

Mensen met een snel degeneratieve aandoening zoals amyotrofische laterale sclerose (ALS) hebben snel een hulpmiddel nodig en moeten ook snel van hulpmiddel kunnen veranderen naarmate de ziekte evolueert. Zo hebben zij bijvoorbeeld eerst een gemakkelijk meeneembaar, handbediend communicatietoestel nodig, daarna een toestel bediend via de rolstoelbesturing en later een oogbediend systeem. Een nieuw huursysteem voor hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening voor personen met een snel degeneratieve aandoening maakt dat sinds 1 januari 2019 mogelijk.

Nadelen van het oude systeem

Tot eind 2018 voorzag de regelgeving alleen een tussenkomst in de aankoop van hulpmiddelen. Daardoor kon er meestal maar één oplossing toegekend worden voor een probleem, bijvoorbeeld één type communicatiehulpmiddel. De regelgeving vereiste ook dat de aanvrager door de provinciale evaluatiecommissie (PEC) erkend werd als persoon met een handicap vooraleer een tussenkomst kon gegeven worden. Die procedure nam te veel tijd in beslag. Het VAPH kon de tegemoetkoming ook pas uitbetalen nadat de betrokkene (een kopie van) de factuur had doorgestuurd.

Voordelen van het nieuwe systeem

Het nieuwe huursysteem voor hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening is voor mensen met een snel degeneratieve aandoening een grote verbetering. De aanvraag, de beslissing en het kunnen beschikken over het huurpakket kunnen sneller en met een minimum aan administratie verlopen. Zo wordt onder andere de aanvrager automatisch erkend als persoon met een handicap, wordt de betaling van de huurforfaits rechtstreeks geregeld tussen de verhuurder en het VAPH en kan een huurpakket dat niet meer voldoet, eenvoudig ingewisseld worden voor een ander pakket.

Het nieuwe huursysteem voor personen met een snel degeneratieve aandoening gaat samen met het vergelijkbare huursysteem voor mobiliteitshulpmiddelen van de Vlaamse sociale bescherming (VSB) van start.

Lees meer over Huur hulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen