Nieuw zorgzwaarte-instrument (ZZI) vanaf 1 maart 2020

Het huidige zorgzwaarte-instrument is al sinds 2012 in gebruik door het VAPH. Doorheen de jaren is gebleken dat aanpassingen aan dit instrument wenselijk zijn. Om die reden werd sinds najaar 2018 het instrumentarium geoptimaliseerd en ingekort. In Infonota INF/19/69 worden de belangrijkste wijzigingen aan de methodiek zorgzwaartebepaling, waaronder het nieuw ZZI, toegelicht alsook meer informatie gegeven omtrent de opleidingen van het vernieuwde zorgzwaarte-instrument.

Lees de infonota INF/19/69