Nieuwe brochure 'Ondersteuning op maat voor minderjarigen'

In de brochure ‘Ondersteuning op maat voor minderjarigen’ leest u meer over de verschillende ondersteuningsvormen. U leest er welke mogelijkheden een multifunctioneel centrum biedt op vlak van begeleiding, dagopvang en verblijf. U vindt er ook informatie over het rechtstreeks toegankelijk aanbod en over het persoonlijke-assistentiebudget. Met dat budget kunt u de assistentie van uw kind thuis of op school organiseren en financieren. De  brochure geeft ook informatie over:

  • tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen
  • vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs
  • een tolk voor doven en slechthorenden
  • de overgang van minderjarigenzorg naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige
     

U kunt de brochure online raadplegen en bestellen via de rubriek 'documenten'.