Nieuwe link voor nieuwe Helios

Het VAPH bouwt het e-loket mijnvaph.be uit tot een geïntegreerde applicatie waarmee alle actoren hun opdrachten kunnen uitvoeren. Ook de modules zullen dus op termijn allemaal opgemaakt moeten worden in mijnvaph.be. 

Vanaf donderdagavond 2 september 2021 zullen MDT-medewerkers in de nieuwe Helios de boodschap krijgen om via het synchronisatie-overzicht na te gaan of alle lokaal opgeslagen verslagen opgeslagen zijn op de server.

Zodra dat in orde is, moet de MDT-medewerker starten met de opmaak van modules B en C via mijnvaph.be. De werkwijze in mijnvaph.be verschilt niet van de werkwijze in de nieuwe Helios.

Bij synchronisatieproblemen of voor bijkomende vragen kunt u altijd terecht bij de helioshelpdesk.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen