Nieuwe manier van vragen stellen via Mijn VAPH

Vanaf 7 februari zullen personen met een handicap via het e-loket Mijn VAPH vragen kunnen stellen over hun dossier. Het systeem is enkel toegankelijk via authenticatie voor de personen met een handicap die een dossier hebben bij het VAPH én voor de erkende relaties van die persoon.

Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG - ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR) mag er geen gevoelige persoonlijke informatie verzonden worden per mail. Daarom is de beveiligde omgeving van het digitaal dossier een beter kanaal om als erkend persoon met een handicap vragen te stellen. Er is uiteraard een overgangsperiode waarin zowel de mail als de nieuwe methode naast elkaar zullen blijven bestaan.

Een verdere bekendmaking van mijnvaph.be zal nodig zijn om de personen met een handicap én hun relaties beter vertrouwd te maken met het e-loket. 

Het is belangrijk voor de personen met een handicap dat hun relaties in hun dossier geactualiseerd en goedgekeurd worden. Die relaties kunnen, eenmaal ze zijn geconsolideerd door de persoon met een handicap, in zijn plaats vragen stellen aan het VAPH en de antwoorden lezen. Het is dus een snelle en efficiënte manier van vragen stellen en antwoorden krijgen.

Algemene vragen van personen zonder dossier kunnen nog via het webformulier op de website gesteld worden. Uiteraard is daar geen authenticatie voor nodig.

Door de nieuwe manier van vragen stellen zullen alle vragen zichtbaar zijn in het dossier, wat een heldere historiek geeft. Tegelijk is er voor het VAPH intern ook een betere opvolging van de vragen en rapportering mogelijk. En ten slotte komt het integraal digitaal dossier hiermee opnieuw een stapje dichterbij.

Dit nieuwe systeem is bedoeld voor de cliënt-to-businesscommunicatie (C2B) en niet voor de business-to-businesscommunicatie (B2B). Vragen die u als professional stelt aan de diensten van het VAPH, zonder dat er een dossier kan gekoppeld worden, worden in deze fase dus niet gevat. Daarvoor zijn de andere gekende kanalen nog aangewezen. Toch zal het VAPH in de toekomst ook verder werken aan de realisatie van een volwaardige B2B-communicatie via digitale platformen.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen