Nieuwe naam: afdeling Vergunnen en Financieren

Het afgelopen jaar onderging de afdeling Financiering en Zorgplanning enkele wijzigingen in samenstelling en taakstelling van de teams. Om die reden wijzigde de naam van de afdeling van 'Financiering en Zorgplanning' naar 'Vergunnen en Financieren'. Meer informatie vindt u in de infonota INF19/53 - Verandering naam afdeling Vergunnen en Financieren en in het organogram van de verschillende afdelingen en horizontale teams van het VAPH en hun dienstverlening.

Lees alle nieuwsberichten