Nieuwe VAPH-formulieren

Het VAPH heeft recent een aantal formulieren gewijzigd. 

Aangepast formulier Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een persoonlijke-assistentiebudget

In dit formulier kunnen de gegevens van de budgethouder en zijn rekeningnummer worden ingevuld. In de nieuwe versie van het formulier is ook ruimte voorzien voor de gegevens van de tweede ouder.

Bekijk het formulier

Nieuw formulier Melding van wijzigingen in verband met het persoonsvolgend budget

Via dit formulier kunnen wijzigingen met betrekking tot het persoonsvolgend budget worden gemeld: wijzigingen met betrekking tot de budgethouder, de rekening of het terugvorderbaar voorschot kunnen via dit formulier worden doorgegeven. 

Bekijk het formulier

Ook nieuw is dat bij alle formulieren waar de gegevens van een rekeningnummer gevraagd worden, voortaan een bewijs nodig is dat aantoont dat het rekeningnummer op naam staat van de opgegeven budgethouder.

Bekijk alle formulieren

Lees alle nieuwsberichten