Nieuwe versie van de contactgegevens van de COVID-19-teams per eerstelijnszone

Recent ontvingen we een nieuwe versie van de contactgegevens van de COVID-19-teams per eerstelijnszone met enkele wijzigingen. U vindt deze nieuwe versie op www.vaph.be/documenten/contactgegevens-covid-19-teams.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen