Noodzakelijke modules bij continuering PAB

Jongvolwassenen die gebruik maken van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en die hun ondersteuning willen verderzetten als meerderjarige, moeten een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget (PVB). Die aanvraag verloopt op dezelfde manier als de reguliere aanvraagprocedure. Dat betekent dan ook dat er altijd minimaal een module B en C nodig is. Het budget na jeugdhulp is immers niet exact hetzelfde als wat de persoon krijgt als PAB. Een PVB is immers een zorggebonden budget waardoor het berekende budget meestal lager zal liggen dan het PAB. Bij een PVB komen - afhankelijk van de besteding - immers nog organisatiegebonden of beheerskosten bij. Meer informatie over wanneer welke module indienen, vindt u op onze website: Wanneer welke module indienen?

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen