Ondersteuning vinden lukt niet: het VAPH kan bemiddelen

Beschikt u over een persoonsvolgend budget (PVB), hebt u al een beroep gedaan op een bijstandsorganisatie en lukt het niet om gepaste ondersteuning te vinden? Dan kunt u intensieve bemiddeling aanvragen bij het VAPH.

Als u een persoonsvolgend budget hebt, dan beslist u zelf welke zorg en ondersteuning u daarmee inkoopt. U kiest ook zelf wie u bij die keuze eventueel helpt. Dat kunnen mensen zijn uit uw netwerk, of u kunt een beroep doen op een van de vijf erkende bijstandsorganisaties.

Een bijstandsorganisatie zal samen met u een traject uitstippelen. De duur van het traject en het aantal contacten met de bijstandsorganisatie variëren afhankelijk van uw vraag.

Soms heeft iemand nog meer begeleiding nodig om de gepaste ondersteuning te vinden. Bijvoorbeeld omdat zijn vraag toch niet zo eenvoudig is of omdat het moeilijk is om een zorgaanbieder te vinden die passende ondersteuning kan bieden. Bent u in die situatie, dan kunt u een aanvraag indienen bij het VAPH voor intensieve bemiddeling. Dat doet u samen met uw bijstandsorganisatie.

Het VAPH onderzoekt uw aanvraag. Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, dan ontvangt u een goedkeuring. Op basis van de informatie in uw aanvraag, wordt dan gestart met:

  • ofwel een collectief bemiddelingsoverleg;
  • ofwel een casemanager die samen met u uw vraag verder bekijkt.

De keuze tussen de beide mogelijkheden hangt sterk af van de vraag of er voor u nog eerst een aantal zaken uitgezocht moeten worden of niet. Zoals bijkomende diagnostiek, verduidelijking van de gepaste ondersteuningsvorm, het belang van het betrekken van meerdere zorg- en ondersteuningspartners in het traject en het feit of die ook effectief aanwezig zijn in uw regio.

Intensieve bemiddeling: collectief bemiddelingsoverleg

Als uw vraag duidelijk is, dan organiseert het VAPH een collectief bemiddelingsoverleg. Op dat overleg zijn een aantal mogelijke aanbieders van ondersteuning uit uw regio aanwezig. Als u wilt, kunt u ook zelf aan het overleg deelnemen. Aan alle mensen rond de tafel wordt uw vraag toegelicht. Samen bespreken we de mogelijkheden om u een ondersteuningsaanbod te bieden.

Intensieve bemiddeling: casemanagement

Is er eerst nood aan bijkomende diagnostiek, moet uw ondersteuningsvraag uitgeklaard worden … dan zal een casemanager uw vraag opnemen. Een casemanager is een medewerker van de consulentenwerking. Elke provincie heeft zo’n consulentenwerking. Uw woonplaats bepaalt dus uw consulentenwerking. Samen met u zal de casemanager een traject doorlopen. Daarbij wordt uw ondersteuningsvraag uitgeklaard. Ook andere diensten kunnen erbij komen om de mogelijkheden voor uw ondersteuning te verkennen.

Als het nodig is, kan samen met of na het werk van de casemanager nog een collectief bemiddelingsoverleg plaatsvinden.

Binnen het VAPH volgt een regionaal coördinator uw bemiddelingstraject op vanaf de goedkeuring van de aanvraag tot aan de geboden oplossing. Daarnaast is de regionaal coördinator ook de organisator van het collectief bemiddelingsoverleg.

Meer informatie over hoe u intensieve bemiddeling kunt aanvragen, vindt u op de pagina Waar vindt u beschikbare ondersteuning?

Meer informatie over de bijstandsorganisaties vindt u op de pagina Bijstand door een bijstandsorganisatie.

Lees alle nieuwsberichten