Ondersteuning voor jongvolwassenen

Wanneer een persoon met een handicap meerderjarig wordt, stelt zich de vraag welke ondersteuningsmogelijkheden er nog zijn als de jeugdhulp stopt.

Een multifunctioneel centrum kan na de leeftijd van 18 jaar verder ondersteuning blijven bieden tot en met 21 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kan dat zelfs tot en met 25 jaar.

Ook het agentschap Jongerenwelzijn heeft een aantal instrumenten om de verderzetting van de ondersteuning te kunnen waarborgen zoals cliëntoverleg, cliëntbemiddeling, jeugdhulpregiebespreking, het inzetten van bijkomende financiële middelen .... Meer informatie daarover vindt u op het Vlaams Loket Jeugdhulp.

Wilt u als meerderjarige persoon met een handicap uw ondersteuning verder zetten, dan kunt u vanaf 17 jaar de procedure starten om een persoonsvolgend budget aan te vragen. Diensten ondersteuningsplan, diensten maatschappelijk werk, gebruikersorganisaties en diverse eerstelijnsdiensten kunnen u daarbij helpen.

In uitzonderlijke situaties bestaan er versnelde procedures om een persoonsvolgend budget te krijgen zoals de noodsituatie of situaties van maatschappelijke noodzaak.

Om ervoor te zorgen dat jongvolwassenen hun ondersteuning vanuit het VAPH naadloos kunnen verder zetten is er vanaf 2017 een gefaseerde invoering van zorgcontinuïteit.

De Wegwijzer VAPH-ondersteuning kan helpen om gepaste ondersteuning in de (nabije) omgeving te vinden. U kunt zowel rechtstreeks toegankelijke hulp als niet-rechtstreeks toegankelijke hulp zoeken.

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Rechtstreeks toegankelijke hulp kan helpen om de periode te overbruggen tot een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld wordt. U stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder en moet geen aanvraag indienen bij het VAPH.

Verschillende diensten kunnen u bijstaan bij het zoeken naar de juiste ondersteuning zoals de diensten ondersteuningsplan, diensten maatschappelijk werk, gebruikersorganisaties en diverse eerstelijnsdiensten.

Een uitgebreid overzicht van de mogelijke ondersteuningsvormen vindt u op de pagina Ondersteuning voor jongvolwassenen.