Ondersteuning voor kinderen en jongeren

Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning voor kinderen en jongeren. U kunt een persoonlijke assistent aanwerven die u helpt met organisatorische hulp thuis of op school. U kunt begeleiding, dagopvang of verblijf voor uw kind organiseren. Ook een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of voor een tolk voor doven en slechthorenden of voor verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs is mogelijk.

Sommige vormen van ondersteuning zijn rechtstreeks toegankelijk. Voor andere vormen van ondersteuning moet u een aanvraag indienen.

Persoonlijke-assistentiebudget

Wilt u dat uw kind thuis blijft wonen en hebt u nood aan assistentie bij dagelijkse activiteiten? Een persoonlijke assistent biedt praktische, inhoudelijke en organisatorische hulp thuis of op school. Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Met het persoonlijke-assistentiebudget werft u assistenten aan.

Een persoonlijke-assistentiebudget moet u aanvragen.

Begeleiding

Zorgt u zelf voor uw zoon of dochter met een handicap? Dan kan pedagogische en psychosociale ondersteuning via begeleiding nuttig zijn. Ook voor jongeren die in een multifunctioneel centrum opgevangen worden, kan begeleiding een belangrijke aanvulling zijn. De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van het kind en de pedagogische en psychosociale begeleiding van de ouders. De begeleiding verloopt aan huis of bij de zorgaanbieder en kan bestaan uit gesprekken of groepsbegeleiding.

Voor wie af en toe nood heeft aan begeleiding is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH. Wie nood heeft aan intensieve begeleiding kan een aanvraag indienen voor begeleiding in of door een multifunctioneel centrum.

Dagopvang

Bent u op zoek naar aangepaste dagopvang of dagbesteding voor uw kind met een handicap? Een VAPH-zorgaanbieder zorgt overdag voor een zinvolle dagbesteding zoals creatieve activiteiten en uitstappen in groep. Of begeleiding voor, tijdens en na de schooluren.

Voor wie af en toe nood heeft aan dagopvang is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH. Wie nood heeft aan intensieve dagopvang kan een aanvraag indienen voor opvang in een multifunctioneel centrum.

Verblijf

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind met een handicap tijdens de nacht? Dan kunt u beroep doen op een VAPH-zorgaanbieder. Dat kan zowel op weekdagen als in het weekend.

Voor wie af en toe nood heeft aan een overnachting bij een VAPH-zorgaanbieder is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH. Wie nood heeft aan intensief verblijf per jaar kan een aanvraag indienen voor verblijf in een multifunctioneel centrum.

Diagnose

Heeft uw kind gedragsproblemen en bent u op zoek naar een diagnose of behandeling? Een aantal multifunctionele centra zijn gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling voor kinderen met complexe gedragsproblemen, al dan niet met een verstandelijke beperking. Via gerichte observatie en diagnose maken ze een behandelplan op. Daarna verwijzen ze u door naar een gepaste ondersteuningsvorm of geven ze zelf de nodige ondersteuning en behandeling. Een diagnose of behandeling door een multifunctioneel centrum moet u aanvragen.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen uw kind helpen om activiteiten waarbij het moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een badzitje om uw kind te wassen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning, auto, computer of fiets ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Verder kunt u bij het VAPH ook terecht voor een recht op tolkuren voor doven en slechthorenden en voor vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs.

Welke ondersteuning?

Is het voor u (nog) niet duidelijk welke ondersteuning u nodig hebt?
Een dienst ondersteuningsplan helpt u uit te zoeken welke ondersteuning best geschikt is. Ook de multidisciplinaire teams, de gebruikersorganisaties en de diensten maatschappelijk werk kunnen u daarbij helpen.

Lees alle nieuwsberichten