Onderzoek naar impact van coronacrisis op personen met een verstandelijke handicap en geestelijke gezondheidsproblemen

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een impact op ons allemaal. De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, heeft onderzocht welke psychische klachten te verwachten zijn naar aanleiding van de coronacrisis. De raad wil de overheid en zorgverleners adviseren om met de gevolgen van deze crisis om te gaan. 

Nu wil de de Hoge Gezondheidsraad in kaart brengen wat de impact is van de coronacrisis op meer kwetsbare groepen, en in het bijzonder op personen met een verstandelijke handicap en bijkomende problemen op het vlak van geestelijke gezondheid.

Er is een enquête voor personen met een handicap, een enquête voor families en mantelzorgers en een enquête voor professionelen.

Behoort u tot de doelgroep? Laat uw stem horen en neem deel aan de enquête. Deelnemen kan tot 19 april 2021.

Enquête voor personen met een handicap 

Enquête voor families en mantelzorgers 

Enquête voor professionelen

Met vragen kunt u terecht op info.hgr-css@health.belgium.be.

Lees alle nieuwsberichten