Ongeveer 3000 kinderen en jongeren ontvangen basisondersteuningsbudget vanaf januari 2017

Ongeveer 3000 kinderen en jongeren met een handicap beschikken vanaf januari 2017 over het basisondersteuningsbudget (BOB). Het gaat om een maandelijks bedrag van 300 euro ofwel 3600 euro per jaar. 

Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse sociale bescherming of bij uw zorgkas.

Voor kinderen en jongeren tot 21 jaar die:

  • op 30 juni 2015 een geregistreerde vraag hadden bij de intersectorale toegangspoort voor jeugdhulp of over een indicatiestellingsverslag beschikten waaruit blijkt dat ze in aanmerking komen voor een persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen.
  • nog geen gebruik maken van ‘niet-rechtstreeks toegankelijke hulp’ van het VAPH (ondersteuning door een multifunctioneel centrum, intensieve thuisbegeleiding of een persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen).
  • aangesloten zijn bij een zorgkas.


De zorgkas informeert en betaalt uit
Kinderen of jongeren waarvan de ouders lid zijn van een zorgkas, ontvingen eind 2016 via hen bericht over hun mogelijke recht op een basisondersteuningsbudget. Zij hoeven dus zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen. 

De Vlaamse overheid schreef in dezelfde periode diegenen aan die aan de voorwaarden voldoen, maar nog geen lid waren van een zorgkas. In dat geval moet de aangeschrevene eerst aansluiten bij een van de zes erkende zorgkassen om recht te kunnen hebben op het basisondersteuningsbudget.

Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse sociale bescherming of bij uw zorgkas.