Online communiceren in zorg en welzijn

Nu face-to-facecontacten beperkt of verboden zijn, vormt online communiceren een alternatief in zorg en welzijn.

De vraag naar het aanbieden van de dienstverlening via online tools is groot. De uitdaging blijft om professioneel te blijven werken.

Maar hoe kiest u als organisatie nu de meest geschikte tool voor bijvoorbeeld het delen van privacygevoelige informatie? En welke tools zijn al voorhanden?

Het steunpunt Mens en Samenleving (SAM), het steunpunt Geestelijke Gezondheid en het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen bundelden hun kennis in een eenvoudige beslishulp.

Naar de beslishulp

Deze beslishulp helpt u te kiezen om snel de juiste online communicatietools in te zetten.

Lees alle nieuwsberichten