Opflakkering COVID-19-epidemie: lokale aansturing en mogelijke maatregelen

Het is voor iedereen die de media volgt duidelijk dat we momenteel een heropflakkering van de COVID-19-epidemie in ons land meemaken. U vraagt zich mogelijk af wat daarvan de gevolgen zijn voor de dienstverlening en ondersteuning door diensten en zorgaanbieders die door het VAPH erkend of vergund zijn.

Voorlopig gaan we niet terug naar algemene strenge beperkingen van het zorgaanbod. Doordat we nu wat meer kennis hebben en over voldoende beschermingsmateriaal beschikken, blijft het de ambitie om de hulp- en dienstverlening maximaal op peil te houden. Toch kan het aangewezen zijn, zeker als er in de buurt of gemeente van de zorgaanbieder meerdere nieuwe infecties gedetecteerd worden, bijkomende maatregelen te nemen. Die maatregelen vereisen echter maatwerk, aangepast aan de lokale situatie. De Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 besliste om hierin een grotere rol toe te kennen aan de lokale besturen. De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020 hebben hieraan niets gewijzigd.

Bij vaststelling van lokale uitbraken moeten alle lokale partners samen overleggen over de te nemen maatregelen, met het doel die uitbraken snel onder controle te krijgen. Vanuit het VAPH geven we voor dit overleg aan de diensten en zorgaanbieders die door ons erkend of vergund zijn, per ondersteuningsvorm een richtinggevend kader mee.

U leest er meer over in de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 29 juli 2020.

Hebt u concrete vragen en wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder. 

Uiteraard blijft het belangrijk om de preventieve en hygiënemaatregelen te blijven respecteren.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten