Opleidingen voor multidisciplinaire teams: module A en C

Wat?

In maart en april 2019 organiseert het VAPH verschillende opleidingen over de modules A (objectivering handicap) en C (checklist prioritering).  

Tijdens die opleidingen wordt de opmaak van de modules nader bekeken. De richtlijnen die u terugvindt op vaph.be worden verder uitgeklaard aan de hand van voorbeelden en oefeningen. Na de opleiding hebt u de gelegenheid om vragen te stellen.

Voor wie?

De opleidingen richten zich zowel tot de ervaren als beginnende MDT-medewerkers, verbonden aan alle types van MDT’s voor meerderjarigen, die module A en/of C opmaken.

Op donderdag 4 april wordt een opleiding voorzien over module A die zich specifiek richt tot de MDT-artsen.

Opleidingen over module D (vaststelling ondersteuningsbehoeften in het kader van een aanvraag voor hulpmiddelen), volgen op een later moment.

Het VAPH beveelt de opleidingen ten zeerste aan en verwacht dan ook maximale aanwezigheid van elke MDT-medewerker en MDT-arts.

Waar en wanneer?

De opleidingen worden georganiseerd in elke provincie en op verschillende data tijdens de maanden maart en april 2019. Module A vindt telkens in de voormiddag plaats, module C in de namiddag. U moet zich wel afzonderlijk inschrijven als u beide sessies wilt volgen. Als de opleidingen volzet zijn, kunnen nieuwe sessies georganiseerd worden.

Inschrijven?

U vindt alle praktische informatie en het inschrijvingsformulier via de website van het verwijzersplatform.