Oproep: onderzoek naar woonsituatie

Wonen is voor iedereen belangrijk. De Vlaamse overheid wil bijdragen tot goed en betaalbaar wonen voor iedereen, en in het bijzonder voor personen met een beperking. Maar om goed beleid te kunnen voeren, is het belangrijk om te weten hoe mensen wonen en wat hun woonproblemen zijn. Daarom organiseert het Steunpunt Wonen in opdracht van de Vlaamse minister voor Wonen een bevraging. 

Wat?

Met een vragenlijst willen de onderzoekers de mening van personen met een persoonsvolgend budget over hun woonsituatie leren kennen. Aan de hand van uw antwoorden kunnen de onderzoekers suggesties voor verbeteringen geven. 

Wie kan deelnemen?

U kunt deelnemen als u een persoonsvolgend budget ontvangt. 

Hoe vult u de vragenlijst in?

Naar de vragenlijst

De vragenlijst invullen duurt ongeveer een half uur. U kunt deelnemen tot vrijdag 3 januari 2020.

Als u het moeilijk vindt om de vragenlijst in te vullen, dan kunt u iemand uit uw directe omgeving (familie, vrienden, begeleider …) vragen om u daarbij te helpen. Als u zelf niet de persoon bent die het persoonsvolgend budget ontvangt, maar een vertrouwenspersoon, dan vragen we u om de persoon met een beperking zoveel mogelijk te betrekken en voor zover het kan samen de vragenlijst in te vullen.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van HIVA - KU Leuven. De bevraging is anoniem. De onderzoekers en het VAPH kunnen niet achterhalen wie wat juist geantwoord heeft. De onderzoekers zullen de antwoorden ook zo verwerken dat niemand op basis van de resultaten kan achterhalen wie wat heeft geantwoord. Uw medewerking aan deze studie heeft geen enkele invloed op de afhandeling van uw dossier of toekomstige vragen.

Hebt u vragen?

Voor meer informatie of vragen bij het invullen van de vragenlijst kunt u een e-mail verzenden naar woonbevraging@kuleuven.be.

Lees alle nieuwsberichten