Oproep professionele inschalers voor zorgzwaartebepaling bij minderjarigen

Het VAPH heeft de voorbije periode samen met verschillende actoren binnen de jeugdhulp een methodiek voor zorgzwaartebepaling voor minderjarige personen ontwikkeld. Die methodiek is een belangrijk onderdeel om in de toekomst te kunnen evolueren naar een zorgzwaarte-gerelateerde financiering voor minderjarige personen met een handicap.

De experimentele versie van die nieuwe methodiek moet nu uitgetest worden bij kinderen en jongeren met een handicap met een leeftijd van 6 tot 18 jaar. Het is daarbij belangrijk dat de methodiek afgenomen wordt door professionele inschalers uit de sector. Daarom doen we een oproep bij alle multidisciplinaire teams (MDT’s) die erkend zijn door het agentschap Opgroeien en die zich richten op minderjarigen.

Na een korte opleiding kunnen de inschalers van start gaan met de proefinschalingen die gebruikt zullen worden voor de optimalisering van de methodiek zorgzwaartebepaling. In het kader van het wetenschappelijk onderzoek zullen die inschalingen ook vergoed worden.

Alle multidisciplinaire teams ontvingen onlangs een brief van het agentschap Opgroeien en het VAPH met de vraag om zich kandidaat te stellen voor het onderzoek. Als u zich kandidaat wilt stellen, stuur dan het antwoordformulier dat u bij de brief vindt, vóór 15 januari 2020 naar het VAPH.

Meer informatie over het onderzoek kunt u opvragen bij beleid@vaph.be, met de vermelding ‘zorgzwaartebepaling minderjarigen’ als onderwerp van de mail.