Oproep: project 'Persoonlijk assistent: To be or not to be?'

Minderjarige personen met een handicap die over een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) beschikken, kunnen persoonlijke assistenten tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst. Meerderjarige personen met een handicap die over een persoonsvolgend budget (PVB) beschikken, hebben de mogelijkheid individuele begeleiders tewerk te stellen met een arbeidsovereenkomst.

Het project 'Persoonlijk assistent: To be or not to be?' wil familieleden van personen met een handicap, die overwegen persoonlijk assistent of individuele begeleider te worden, helpen met het maken van een goede beslissing. Daarom zijn de onderzoekers op zoek naar mensen die hun ervaringen en ideeën willen delen.

Bent u een persoon met een handicap en hebt u ervaring met persoonlijke assistenten of individuele begeleiders?

Bent u iemand die wel of net niet gekozen heeft voor de job van persoonlijke assistent of individuele begeleider van uw ouder, kind, broer, zus, partner …? Of vraagt u zich wel eens af wat u zou doen als uw familielid een budget zou krijgen waarmee ook persoonlijke assistenten of individuele begeleiders kunnen tewerkgesteld worden?

Bent u als beroepskracht werkzaam in het domein werk of zorg?

Dan kunt u meewerken aan het project ‘Persoonlijk assistent: To be or not to be?’. Dat project wil familieleden van mensen met een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget ondersteunen in hun beslissing om al dan niet zelf persoonlijke assistent of individuele begeleider van hun kind, broer, zus, partner, ouder … te worden.

​Het project 'Persoonlijk assistent: To be or not to be?' is een project dat dankzij de steun van ESF door Magenta (KU Leuven) wordt ​verricht, in samenwerking met VAPH, VDAB en het Litouwse Social Innovation Center. Professor Bea Maes is promotor van het project.

Lees meer op de webpagina van het project.

Lees alle nieuwsberichten